תקציר על תוכנית הפיילוט

 
 
עמותת ירושלים להלוואות קטנות ללא ריבית הינה עמותה הרשומה ברשם החברות

באנגליה תחת המספר 06681463 ומטרותיה


         א.        הקלה בעוני בעיר הבירה
ב.        להניח תשתית ליצירת הרמוניה וקידום השלום בין האוכלוסויות השונות בעיר ע"י מתן עזרה כלכלית להם 
ג.        להעניק הלוואות ללא הצמדה ו/או ריבית ליזמים שרוצים להשיק עסקים חדשים ו/או להרחיב עסקים קיימים ו/או להשקיע בהכשרה אישית שלהם כדי להתקדם מבחינה מקצועית או עסקית
 
העמותה השיקה בחודש פברואר 2009 תוכנית פיילוט הכוללת 10 נשים חרדיות ו-10 נשים ערביות כולן מירושלים המחפשות להקים עסקים חדשים או להרחיב עסקים קיימים
 
יחד עם שני גופים המתמחים במתן הכשרות, מט"י ירושלים ו-פרילנס-גרופ, העמותה הכינה תוכנית הכשרה כוללת לנשים הנ"ל שמטרתה למקסם את סיכויי הצלחת עסקיהן והיא כוללת את הבא 

        א.        הכשרה קבוצתית (סה"כ 32 שעות, 8 מפגשים שבועיים כ"א 4 שעות אקדימאיות) ומטרתה לכסות את כל האספקטים של הקמה ופיתוח עסק וכן תאפשר למשתתפות לשתף את חוויותיהן והאתגרים שעומדים בפניהן
ב.        מפגשים אישיים עם חונך אישי (5 שעות למשתתפת) במטרה לעזור לכל משתתפת עם האתגרים הספציפיים שלה
ג.        הכנת תוכנית עסקית ע"י יועץ מיוחד בשיתוף המשתתפות
ד.        הלוואות קטנות (ללא ריבית או הצמדה) בהיקף כ-5,000 דולר ארה"ב בממוצע למשתתפת הזכאית לכך לפי קריטריונים של מודל עסקי מוצק, סיכויי הצלחה, מחוייבות המשתתפת, מעורבות הפרויקט בקהילה והעדר מקורות מימון חלופיים
ה.        מפגשיים אישיים עם חונך אישי (6 שעות למשתתפת) לאחר קבלת ההלוואות כדי לעזור למשתתפות להתגבר על קשיים בפיתוח העסק
 
המשתתפות יהיו זכאיות לקבל הלוואה נוספת ללא ריבית לכיסוי העלות המופחתת של תוכנית ההכשרה הנ"ל
 
עסקים מתוכננים ע"י המשתתפות כוללים גני ילדים, עיצוב גרפי, חנות בגדים, סדנאות העשרה, תכשיטים, ריפוי בעיסוק ועוד
 
הצלחת הפיילוט הנ"ל תימדד לפי מחוייבות המשתתפות לתוכנית, הצלחת העסקים שיושקו והמשכיותם על פני זמן והחזר ההלוואות
 
לפרטים על התוכנית נא ליצור קשר עם העמותה באמצעות האתר או ללחוץ כאן


Comments